top of page

Redaktørblikk på manus

Når du trenger et profesjonelt blikk utenfra

Har du skrevet et bokmanus og ønsker et blikk utenfra? Redaktørblikk på manus er ikke en fullstendig gjennomgang, men redaktøren leser utdrag, gir noen kommentarer i selve manus, og skriver et sammendrag av kommentarene. Målet er at du skal bli bevisst på styrker og svakheter med manuset og få noen konkrete utfordringer til videre arbeid med manus. Redaktørene jobber litt ulikt, og noen vil gi mange kommentarer på noen få sider av manus, mens andre gir mer spredte kommentarer fordelt på et større antall boksider. Du skal uansett få en vurdering av prosjektet som helhet, og konkrete tilbakemeldinger på detaljnivå.

 

Last opp teksten din, bestill tjenesten og vent - responsen får du på e-post.

sincerely-media-BfriYg0iOCs-unsplash.jpg
bottom of page