top of page

Våre tjenester

La oss hjelpe deg med:

  • Idésparring

  • Manusuttalelser

  • Konsulenthjelp

  • Redaktøroppdrag

  • Konseptanalyse og ideutvikling

  • Skyggeskriving ("ghostwriting")

  • Språkvask

  • Korrektur

  • Skrivekurs

Sidene er under oppbygning, og fram til alt er på plass er det fint om du kontakter oss ved å bruke kontaktskjemaet.