top of page

Tekstrespons: Enkeltkonsultasjon

Har du tekst som du ønsker respons på? Hvis du bestiller en enkeltkonsultasjon får du hjelp til å komme videre. Du kan sende inn 10-30 sider tekst, inkl. et følgebrev der du sier noe om hva slags tekst det er, og evt. hvilken respons du ønsker. Du får kommentarer rett i manus i form av merknader og spor endringer. Vi leser teksten slik den er, og gir respons på teksten på egne premisser. Dette er en tjeneste som passer godt hvis du er tidlig i skrivingen, og ikke helt vet hva slags bok det skal bli, eller om du har deler av et manus som du trenger spesiell respons på.

bottom of page