top of page

Når du bestiller en konsulentuttalelse, får du espons i et eget dokument på 3-5 sider (ikke kommentarer i selve manus). En konsulentuttalelse er aktuell bokmanus nærmer seg utgivelse. Du får respons på hva som er manusets svake og sterke sider. Vi leser med et kritisk blikk og gjør deg oppmerksom på hvilken kritikk som kan rettes mot manus  og hvilke grep det går an å ta for å unngå denne. Noen ganger dreier det seg om kosmetiske endringer, andre ganger omfattende endringer som krever at teksten skrives om i sin helhet. Du må selv velge hvor mye arbeid du legger i bearbeidingen. Vi gir deg konkrete forslag til redigering. Vår gjennomgang er et faglig blikk. I tillegg må du gjerne bruke "vanlige lesere" for respons, såkalt testlesere/ betalesere, og sammenlign responsen du får før du tar endelige valg om redigering. Detaljer i en bok kan få mye oppmerksomhet hvis man har gjort noe feil, og vi vil gi tilbakemelding dersom vi ser problematiske deler i manus når det kommer til f. eks. etikk/ jus/ opphavsrett. For sakprosa tar vi utgangspunkt i NFFOs etiske sjekkliste. 
Inkludert i konsulentuttalelsen er også en egen erklæring om at manus har vært gjennom redaksjonell bearbeiding, til bruk hvis du skal melde inn boken til innkjøpsordningen, søke stipend etc.

Uttalelse på bokmanus

kr 9 375,00Pris
MVA Inkludert
    bottom of page