top of page

Sparringtime (60 min)

Har du en bokidé du ønsker sparring og tilbakemelding på?

  • 1
  • 1 790 norske kroner
  • Location 1

Tjenestebeskrivelse

Ønsker du en muntlig, digital, samtale om bokprosjektet ditt? En sparringtime kan bestilles isolert, og da kan du dele tekst underveis i samtalen, eller bestilles i etterkant av et oppdrag som innebærer skriftlig respons.


Kontaktinformasjon


bottom of page