top of page

Episode 11: Tid i fortellinger
I episode 11 av podcasten Jørgen og Nina prater om manus, diskuterer vi temaet tid i fortellinger. Vi utforsker forskjellen mellom hendelser i virkeligheten og i fortellingen, samt betydningen av tidsmarkører for å hjelpe leseren med å orientere seg i historien. Vi snakker også om bruk av tilbakeblikk og frempek, samt hvordan man kan skape pauser og sammendrag for å styre fremdriften i fortellingen. Til slutt diskuterer vi hvor mye plass man bør bruke på enkelte scener og hvordan man kan strukturere fortellingen på en effektiv måte. Hør den her (scroll ned for innholdsoversikt):


Noen punkter fra episoden:

  • Tid er et viktig tema i fortellinger, og det er viktig å være bevisst på hvordan man organiserer tidslinjen i historien.

  • Tidsmarkører kan være nyttige for å hjelpe leseren med å orientere seg i historien og forstå når hendelsene finner sted.

  • Tilbakeblikk og frempek kan brukes for å skape spenning og holde leseren engasjert.

  • Det er viktig å vurdere hvor mye plass man skal bruke på enkelte scener og hvordan man kan styre fremdriften i fortellingen. Velg riktig tidslinje i skrivingen for å skape spenning og engasjement hos leseren.

  • Skill mellom tid i handlingen og tid i fortellingen for å skape en god flyt i teksten.

  • Bruk tidselementet bevisst i sakprosa og poesi for å skape ulike effekter.

  • Fordel tid på karakterene i fortellingen for å skape innlevelse og engasjement hos leseren.

  • Bruk tilbakeblikk for å berike leseropplevelsen

  • Kutt ned til én fortelling for å skape struktur

  • Balanser bruken av presens og preteritum i fortellingen


Avsnitt:

00:00Introduksjon til temaet tid i fortellinger

04:02Tidslinjen og organisering av tid

05:05Forskjellen mellom hendelser i virkeligheten og i fortellingen

06:00Historie vs. fortelling

07:14Bruk av tidsmarkører i fortellingen

08:30Tidsmarkører og informasjon til leseren

09:18Tidsmarkører i form av teknologi og kulturelle referanser

10:33Tilbakeblikk og frempek i fortellingen

11:48Bruk av tidsmarkører i historier med flere tidsaldre

13:26Bruk av pauser og sammendrag i fortellingen

16:20Hvor mye plass skal man bruke på enkelte scener?

21:17Forskjellen mellom tid i handlingen og tid i fortellingen

23:21Bruk av tid i skrivingen

26:34Tid i sakprosa

28:33Tid i poesi

32:21Fordeling av tid på karakterer

33:13Tid i forskjellige sjangre

35:19Begrepet samtidslitteratur og tid

35:34Bevissthet rundt tid i manus

36:20Fascinasjonen med å fange hele livet i ett øyeblikk

37:30Bruk av tilbakeblikk for å berike leseropplevelsen

38:46Råd for å håndtere flere tidsplaner i en fortelling

39:51Å kutte ned til én fortelling for å skape struktur

41:41Fordelen med å kunne klippe og lime i digital skriving

44:31Valg av tidsperspektiv i fortellingen

45:25Skape helhet og sammenheng med tidslinjen

46:26Bruk av tilbakeblikk og komprimering av tid

47:34Betydningen av verbetider i fortellingen

49:47Balanse mellom presens og preteritum

53:00Bevisste valg i fortellerposisjon og tidsperspektiv

54:23Fortsettelse av diskusjonen i neste episode


Narratologi: Boken vi snakker om heter Narratologi, en innføring i anvendt fortelleteori

(link til Akademika) og den anbefales!19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page